Borlänge kommuns logotyp
  • I morgon söndag 24 oktober hålls Multibassängen stängd.Infarten från riksvägen till Masergatan är avstängd på grund av rondellbygge.

    Utomhusbassängen är stängd tillsvidare på grund av upprustning av utemiljön.

Anmälan och bokning

Kursavgift & anmälan

  • Perioden består av 7 lektioner där du går samma dag och tid under 7 veckor. 
  • Kursavgiften är 1300 kr och betalas vid anmälningstillfället. Administrationsavgift tillkommer med 45 kr.
  • Vid första kurstillfället tar vi en depositionsavgift på 50 kr för entrébandet som återbetalas under förutsättning att bandet lämnas tillbaka vid kursavslut.

Anmälan är bindande

Eventuell avbokning ska göras skriftligen till simskola@maserhallen.se

Observera att 200:- av kursavgiften är en anmälningsavgift och återbetalas inte vid avbokning. Vid sjukdom/frånvaro återbetalas inte kursavgiften.

Återbad

Återbadsmöjligheter ges endast om vi måste ställa in en grupp på grund av "fekalieincident”. Då måste bassängen stängas och chockkloreras för att säkerställa vattenkvaliteten igen.

Vid frågor om simskolan maila simskola@maserhallen.se 
eller ring reception 0243-745 51