Borlänge kommun

Hållbarhet och Miljö

Maserhallen AB vill ge alla i alla åldrar möjligheter att idrotta, motionera, umgås, ha roligt och koppla av i den anläggning som vi driver. En inbjudande atmosfär med en mångfald av aktiviteter, ska göra vårt Maserhallen till en viktig mötesplats för främjande av folkhälsan.

Att hushålla med resurser är viktigt för oss. Att ha engagerade och delaktiga medarbetare är en nyckel till en långsiktig hållbar arbetsplats.

Vår arbetsplats ska vara utvecklande och med en god balans mellan arbete och fritid.

Vårt arbete ska präglas av ömsesidig respekt samt tolerans för olikheter. Ingen form av kränkande särbehandling eller diskriminering accepteras.

Vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och mångfald, både i vår egen verksamhet och i de uppdrag som åligger oss.

Vi strävar efter att ställa miljö- och energikrav på de produkter och tjänster vi köper. Upphandlingar ska vara hållbara och uppfylla de krav vi ställer på energi och miljö.

För att lyckas med vår miljöplan krävs ett gott samarbete med Borlänge kommun – Kommunfastigheter, AB StoraTunabyggen, AB Borlänge energi, externa leverantörer, föreningsliv och besökare.

  • Ingen giltig användare vald.