Dela sidan på sociala medier

Om oss

Styrelsen i Maserhallen AB

Ny ledning för Maserhallen.pdf

Ordförande:
Lars Jansson

Vice ordförande:
Per-Olof Eriksson

Styrelseledamot:
Bo Bjurman
Kjell Forslund
Tiina Jansson
    
Arbetstagarrepresentant:
Marie Höök

tf. VD Maserhallen AB:
Jörg Bassek