Dela sidan på sociala medier

Ny ledning i Maserhallen

Maserhallen AB byter VD i samband med årsstämman den 24 april.

Ulla-Karin Solum lämnar då på egen begäran uppdraget som VD men fortsätter som platschef. Istället går Borlänge kommunkoncerns ekonomichef Jörg Bassek in som tillförordnad VD på deltid under som längst ett år, med ett utredningsuppdrag.

         - Maserhallen kommer att utvecklas vidare under kommande år, bland annat genom den nya bassäng som byggs. Därför har styrelsen nu beslutat om en tillförordnad VD som också får i uppdrag att se över hur vi bäst driver verksamheten framöver, vilket Jörg Bassek fått i uppdrag av styrelsen att se över, säger styrelseordförande Lena Hjorth Hultqvist (S).

Den utredning som tf VD ska genomföra ska resultera i:

  • En effektiv ledningsorganisation med tydlig rollfördelning
  • Möjliga effektiviseringar, tex genom utökad kommun- och koncernsamverkan
  • Framtida budgetförutsättningar med fokus samarbetsavtal med olika aktörer, tex att i dialog med Kultur- och fritidsnämnden se över ansvarsfördelningen mellan verksamheterna.

Styrelsen ska löpande informeras om ovanstående utvecklingsarbete.


Publicerad av: Mia Karlsson