Dela sidan på sociala medier

GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Vi bryr oss om dig och som kund hos oss i Maserhallen AB är din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter viktiga för oss.

Maserhallen AB behandlar de personuppgifter som kund lämnar i samband med tecknande av avtal gällande årskort eller liknande, samt fakturering, i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR (som träder i kraft 25 maj).

Ändamålet för personuppgiftsbehandlingen är att Maserhallen AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal med kund, samt att bedriva marknadsföring inkluderande e-postutskick, brevutskick, telemarketing och smsutskick.

Detta medför inga förändringar för dig som kund – du kommer att kunna träna, bada och relaxa precis som vanligt!

Som medlem behöver du inte förnya några villkor eller lämna samtycken kring detta. Villkoren godkänns och samtycker du till per automatik när du är medlem/kund hos oss.

Du har enligt artikel 15 Dataskyddsförordningen, rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt artikel 16 Dataskyddsförordningen, begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Dataskyddsombud för Maserhallen AB är Sofia Kuoppa Söderström, dataskyddsombud@borlange.se


Publicerad av: Mia Karlsson