Dela sidan på sociala medier

Info ang. Covid-19

Hur motverkar vi i Maserhallen vidare spridning?

Vi decinficerar bassängvattnet med klor, enligt svenska Badbranchens rekommendationer. Klor dödar både virus och bakterier.

Vi håller en hög frekvens på städning i lokalerna.

Vi decinficerar handtag och de punkter som har frekvent direktkontakt med händer.

Vi informerar besökare om hur viktigt det är att tvätta sig med tvål före bad och att vara extra noga med handhygienen.

Vi tillhandahåller tvål i duschar och på toaletter.

Vi kräver av vår personal att stanna hemma vi sjuksymptom.

Vad kan du som besökare göra?

Om du är frisk - välkommen att bada, simma och träna!

Var extra noga med handygienen.

Om du känner dig sjuk ska du inte bada, simma eller träna - stanna istället hemma!

Åtgärder har vidtagits efter nya rekommendationer från Svenska Badbranchen kring bastubad. Ångbastun och Meditationsbastun på Relaxen avslagna. Finnbastun, Showbastun, Herr/Dam-bastu och bastu i Multibadet fortsatt öppna.

Maserhallen följer de nationella riktlinjer som gäller för publika bad och simhallar. Maserhallens verksamhet omfattas inte av förbudet gällande allmänna sammankomster, se bif. länk https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/polisen-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar

Se även: https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/coronaviruset/